"Ik houd van het tempo dat vereist is in heipalenproductie. Een snelle levering is belangrijk."
Jacquelien Outhuyse
Coördinator Heipalen

"Ik zorg voor optimale capaciteitsbenutting van onze productiehallen."

“De meest economische en betrouwbare manier van funderen is nog steeds de prefab betonnen heipaal. Een heipaal is in de basis een “standaard” product. De verschillen zitten vooral in de afmeting, de hoeveelheid wapening en de diameter van de paal. Als Coördinator Verkoop Heipalen zorg ik ervoor dat de capaciteit van de productiehallen zo volledig mogelijk wordt benut en ben ik commercieel verantwoordelijk voor deze productie. Op de afdeling Verkoop Heipalen maken we offertes en contracten en onderhouden we het contact met onze klanten.

Wij denken graag al in een vroeg stadium mee met de klant. Dat kan dan gaan over de wapening die nodig is, maar bijvoorbeeld ook over het transport van de palen. Onder klanten heerst vaak een gevoel van ‘angstwapening’. Daar bedoel ik mee dat vaak gedacht wordt dat de heipaal zo sterk mogelijk moet worden gemaakt en er dús veel wapening in moet worden verwerkt. Maar dat is in veel gevallen niet noodzakelijk. Ik wijs de klant dan op de minimaal vereiste specificaties, zodat de klant niet teveel betaalt. Het geld gaat tenslotte de grond in.

De keuze voor een type heipaal wordt bepaald door de grond die zeer divers van aard is. Ik houd van het tempo dat vereist is in heipalenproductie. Een snelle levering is belangrijk.

Ik beschouw het als mijn beroepsmatige plicht om mensen erop te wijzen dat heien in de meeste gevallen geen schade toebrengt aan de omgeving. De angst daarvoor is vaak onterecht. Ik vind wel dat er op meer plaatsen geheid kan worden. Met de hedendaagse heitechniek en zorgvuldigheid waarmee dit wordt uitgevoerd, wordt de kans op schade steeds minder. Bovendien gaan de ontwikkelingen met betrekking tot geluidsarm heien ook verder.”