Wij houden van groot, grijs en zwaar. Het hijsvermogen in onze fabriek is maar liefst 280 ton!
Hendrik Herder
Technisch Commercieel Adviseur

Hendrik begon in 2005 bij Haitsma Beton op de afdeling werkvoorbereiding. In 2012 werd hij Productmanager bij Tribune-bouw, een VOF van Haitsma Beton en LG Architecten waar hij als productmanager werkte. Twee jaar later maakte hij de stap richting Accountmanagement.

"Innovatief en betrouwbaar: zo kun je Haitsma Beton karakteriseren. Er is hier veel know-how over de nieuwste technologieën. We waren bijvoorbeeld de eerste prefab producent die zelfverdichtend beton toepaste. Maar onze kennis gaat verder dan het betonmengsel alleen. De laatste jaren vervullen wij ook steeds meer een adviserende rol. En daar is een belangrijke taak voor mij weggelegd. In gesprekken met opdrachtgevers ben ik in de eerste plaats een luisterend oor; achterhalen wat de klant wil. Vervolgens draag ik oplossingen en mogelijkheden aan om dat idee te verwezenlijken.

Als prefab betonmaker heb je te maken met twee soorten klanten. De zogenaamde voorschrijvende klanten als Rijkswaterstaat, ingenieurs en ontwerpers. Deze groep is vooral geïnteresseerd in techniek en esthetica. De kunstwerken moeten slanker, groter en fraaier, zodat bruggen en viaducten goed in het landschap passen. Ik adviseer deze klanten over de technische mogelijkheden om deze constructies te realiseren. De andere groep is de kopende klanten, de aannemers. Deze groep heeft een ander belang en dat is de meest economische oplossing. De aannemer kijkt naar efficiency. Een korte bouwtijd kan voordelig zijn. Als Technisch Commercieel Adviseur, informeer en adviseer ik de aannemers over de meest economische oplossingen. Ik verlies beide belangen nimmer uit het oog. De kracht van Haitsma Beton is dat wij de juiste ligger maken die voldoet aan de wensen van beide groepen. Wij spreken dan ook graag van co-makership. Dat leidt tot meerwaarde voor de voorschrijvende en kopende klant. Met mijn kennis van de markt en van de technologische mogelijkheden sta ik de klant met raad en daad bij om tot het eindproduct te komen dat hem voor ogen staat.

 

Beton is een prachtig product. Duurzaam en natuurlijk. En de mogelijkheden van prefab beton zijn legio. Haitsma Beton is de specialist voor grote prefab werken. De markt voor deze prefab kunstwerken groeit. Met het gebruik van prefab brugliggers minimaliseert de aannemer zijn risico’s. Bovendien kunnen er geen verschillen in de kwaliteit van het werk optreden, zoals bij in situ storten wel kan voorkomen door de wisselende omstandigheden waaronder soms gewerkt moet worden. Een vaste prijsindicatie voorkomt tegenvallers en brengt de risicopost in de aanneemsom naar beneden. Haitsma Beton kan door een gedegen voorbereiding in een korte bouwtijd de mooiste kunstwerken maken. Ik schuif graag aan tafel om dat te laten zien.”